Virut Học (Dành cho SV KHTN)

by Hồng Ngân

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Văn Ty

NXB: NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2005

Chuyên ngành: Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Trong nhiều năm qua, ngành Vỉrut học (Viroỉogỵ) ở nước ta đã có những bước tiến bộ đáng kể. Chúng ta đã đủ khả năng phân lập và xác định các virut gây bệnh, đã sản xuất được rất nhiều loại vacxin chống virut, kể cả các vacxin tái tổ hợp như vacxin phòng chống viêm gan B, vacxin cúm,… Việc nghiên cứu chẩn đoán và phòng tránh các bệnh virut cho gia súc, gia cầm, cho tôm, cá… cũng đã có được những thành tựu không nhỏ.

Tuy nhiên, các tài liệu giáo khoa về Vìrut học Ở nước ta còn rất hiếm hoi và vì vậy làm hạn chế hiểu biết về virut của các cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật làm công tác có liên quan đến virut (phòng chống bệnh truyền nhiễm, thú ỵ, bảo vệ thưc vật, công nghệ lên men nhờ vi khuẩn và xạ khuẩn…).

Cuốn sách Virut học của tác giả Phạm Văn Tỵ đáp ứng được nhu cẩu tài liệu tham khảo của đông đảo sinh viên Y khoa, Sinh học, Nông nghiệp, Thuỵ sản và các cán bộ làm việc trong các ngành nói trên. Sách được viết trên cơ sở các tài liệu cập nhật và được trình bày một cách dễ hiểu với những tranh ảnh minh hoạ rất sáng sủa.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN