Vi Sinh Y Học (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

by Hồng Ngân

Chủ biên: PGS. TS. Lê Hồng Hinh

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Sách VI SINH Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được PGS.TS. Lê Hồng Hinh, ThS. Vũ Văn Thành biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách VI SINH Y HỌC đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

ĐANG CẬP NHẬT

EBOOK LIÊN QUAN