Vi Sinh Vật Y Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

by Hồng Ngân

Chủ biên: GS. TS. Lê Huy Chính

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Trường Đại học Y Hà Nội đã xây dựng Chương trình đào tạo mới – đào tạo bác sĩ đa khoa theo hưóng cộng đồng. Chương trình này đã được Bộ Y tê thông qua. Chúng tôi biên soạn cuốn “Vi sinh vật Y học” nhằm phục vụ cho Chương trình đó. Sách được viết theo mục tiêu, nhằm giúp cho người học nắm bắt những kiến thức cơ bản một cách dễ dàng hơn.

Cùng với những tiến bộ vượt bậc của Vi sinh vật học, trong thòi gian gần đây, Vi sinh Y học cũng đạt được những thành tựu to lớn; vì vậy, trong cuốn Bài giảng Vi sinh Y học xuất bản lần này, chúng tôi đã cố gắng chọn lọc những nội dung cơ bản và mới của Vi sinh Y học hiện đại và thực tế Việt Nam.

Cuốn sách này phục vụ chủ yếu cho sinh viên các trường đại học Y. Tuy vậy, ngoài những kiến thức cơ bản, cần thiết cho một bác sĩ đa khoa; phần chuyên đề các vi sinh vật gây bệnh, những vi sinh vật mới xuất hiện, gây nên những dịch bệnh trầm trọng; thu hút sự quan tâm của cả thê giới (SARS, cúm gia cầm, Ebola…) cũng đã được đưa vào sách xuất bản lần này. Vì vậy, cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo có ích cho các cán bộ y tê và học viên sau đại học.

Cuốn sách gồm 3 phần chính:
1. Đại cương Vi sinh Y học.
2. Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp.
3. Một số virus gây bệnh thường gặp.

ĐANG CẬP NHẬT

EBOOK LIÊN QUAN