Vệ Sinh Phòng Bệnh (TCYT) – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Vệ Sinh Phòng Bệnh (TCYT) – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Trung cấp Y tế.

Sách Vệ Sinh Phòng Bệnh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế, trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả PGS. TS. Trần Văn Dần, PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Liên, TS. Vũ Diễn biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam. Sách được cấu trúc gồm 11 bài bám sát theo chương trình giáo dục với những nội dung theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tài liệu là tiền đề để các giảng viên và sinh viên các trường có thể áp dụng phương pháp dạy học tích cực.

Sách Vệ Sinh Phòng Bệnh được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế giai đoạn 2006 2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN