Ứng Dụng Của Kinh Dịch Trong Đời Sống Và Lý Luận Y Học Cổ Truyền

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Trải qua hàng ngàn năm, nền y học cổ truyền (YHCT) phương Đông nói chung và nền YHCT Việt Nam nói riêng đã có nhiều thăng trầm theo các tiến trình lịch sử. Trong thòi kỳ Pháp thuộc, nền YHCT và các thầy thuốc YHCT bị xem nhẹ, không có trường lớp đào tạo, không có vị trí trong ngành y tê và chỉ tồn tại trong nhân dân, chủ yếu trong tầng lớp nhân dân nghèo. Tuy nhiên, sự thật là nền YHCT và các thầy thuốc YHCT vẫn tồn tại và ngày càng phát triển bởi vì YHCT có tác dụng chữa bệnh thực sự hiệu quả, đem lại sức khỏe và cuộc sông cho hàng triệu triệu con người.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN