Từ Điển Y Học Anh Việt

by Hồng Ngân
Từ Điển Y Học Anh Việt

Chủ biên: BS. Phạm Ngọc Trí

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2008 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Tiếng Anh Y Khoa, Từ Điển

Thuật ngữ y học hiện nay không còn đơn giản như mười, mười lǎm nǎm trước đây. Cùng với sự nỗ lực đạt đến những thành công trong nghiên cứu y khoa để chế ngự và đẩy lùi bệnh tật, từ ngữ y học đã phát sinh thêm nhiều từ mới quan trọng và cần thiết.

Cuốn Từ điển y học Anh- Việt được biên soạn dựa trên những từ điển uy tín và khoa học của nhiều nước với trọng tâm giải thích rõ ràng từng đề mục, từng từ ngữ để các bạn nắm vững ý nghĩa những từ cần phải tra cứu, và luôn luôn bảo đảm ý nghĩa nội dung của từ gốc.

Phong phú- Khoa học- Dễ hiểu là ba phương châm hàng đầu trong quá trình biên soạn cuốn từ điển này. Chúng tôi hy vọng đáp ứng được một phần nào nhu cầu to lớn và chính đáng của các bạn.

ĐANG CẬP NHẬT

EBOOK LIÊN QUAN