Tổ Chức Y Tế – Chương Trình Y Tế Quốc Gia – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Tổ Chức Y Tế – Chương Trình Y Tế Quốc Gia – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế, sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. Bộ môn Y tế công cộng biên soạn cuốn Tổ chức Y tế – Chương trình y tế quốc gia.

Cuốn sách Tổ chức Y tế – Chương trình y tế quốc gia phục vụ cho các đối tượng sinh viên Cao đẳng kỹ thuật, chuyên ngành hình ảnh y học, Vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng; Xét nghiệm và Cao đẳng điều dưỡng.

Nội dung cuốn sách gồm 14 bài – Mỗi bài đều có bố cục rõ ràng: Mục tiêu, nội dung, tự lượng giá. Nội dung của các bài đều đảm bảo kiến thức cơ bản, hệ thống, khoa học, chính xác. Cuối mỗi bài đều có phần tự lượng giá giúp cho sinh viên dễ dàng tự học và tự đánh giá kiến thức của mình.

Vì lần đầu xuất bản, mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp, các độc giả v.v… để cuốn sách được hoàn thiện ở lần tái bản sau.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN