Tính chuyên nghiệp và Bản sắc ngành nghề:  Vai trò của sinh viên năm cuối trong ứng phó đại dịch COVID-19

by Admin

Tính chuyên nghiệp Bản sắc ngành nghềVai trò của sinh viên năm cuối trong ứng phó đại dịch COVID-19

  • Người học sẽ xem xét các khái niệm cơ bản về tính chuyên nghiệp khi cuộc khủng hoảng COVID xảy ra
  • Người học sẽ áp dụng các khái niệm cơ bản về tính chuyên nghiệp cho những thách thức mới trong kỷ nguyên COVID
  • Người học sẽ được nhắc nhở rằng tự chăm sóc là một khái niệm quan trọng của tính chuyên nghiệp và sẽ xem xét các chiến lược và phương pháp để tự chăm sóc bản thân

Vai trò của SV năm cuối là gì?

Tiếp tục học tập và tự học để nâng cao năng lực chuyên môn

Trước khi trở lại thực hành lâm sàng, sinh viên phải tham gia khóa đào tạo hiệu quả về Covid-19

Hiểu được tầm quan trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp bảo vệ

Nhận ra giới hạn của bản thân và yêu cầu sự giúp đỡ khi cần

TẢI VỀ PDF – Vietnamese

DOWNLOAD – English

EBOOK LIÊN QUAN