Tiếng Anh Trong Y Khoa – English In Medicine (tái bản lần 2)

by Hồng Ngân

Chủ biên: GS. BS. Trần Phương Hạnh

NXB: NXB Tổng Hợp TPHCM

Năm xuất bản: 2011 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Tiếng Anh Y Khoa

Tiếng Anh trong Y khoa là giáo trình về kỹ năng giao tiếp được GS. BS. Trần Phương Hạnh dịch nguyên bản từ cuốn English in Medicine – A course in communication skills của BS Eric H. Glendinning và BS Beverly A. s. Holmström.

Đây là ấn bản lần thứ 2, có những điểm mới như:
□ Bệnh án được cập nhật
□ Tham khảo mới về sách và bài báo
□ Các bài làm về nghe được ghi băng lại
□ Bản đối thoại – đầy đủ
□ Các bài làm được mã hóa tùy thuộc kỹ năng
□ Nhiều hình ảnh bổ sung
□ Các địa chỉ hữu ích được cập nhật
□ Các chức vụ mới trong bệnh viện nước Anh

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN