Thực Tập Giải Phẫu Người – ĐHQG Hà Nội

by Lê Vy
Thực Tập Giải Phẫu Người – ĐHQG Hà Nội

Chủ biên: Nguyễn Hữu Nhân

NXB: NXB ĐHQG Hà Nội

Năm xuất bản: 2001 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Giải Phẫu Học

Một trong những môn học quan trọng về chuyên ngành Sinh học người là Giải phẫu người. Từ lâu môn Giải phẫu người đã được giảng dạy trong khoa Sinh học giúp cho sinh viên hiểu được cơ thể người về mặt giải phẫu, qua đó họ dễ dàng tiếp thu các môn học khác như Sinh lý người và động vật, Sinh học người, Tâm lý học, Xã hội học…

Giáo trình “Thực tập giải phẫu người” được biên soạn làm tài liệu cho sinh viên khoa Sinh thực tập môn Giải phẫu người. Giáo trinh gồm 10 bài, tương ứng với 30 tiết thực tập, giới thiệu các đặc điểm giải phẫu của cơ thể người theo các hệ cơ quan. Nội dung của các bài thực tập được bố trí và sắp xếp dựa theo giáo trình lý thuyết “Giải phẫu người’ của PGS.TS. Nguyễn Văn Yên (nhà xuất bản Đại học Quốc gia năm 1999) và thời gian được phân bố cùng những mẫu vật hiện có của phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh học người.

Tác giả chân thành cảm ơn GS.TSKH Nguyễn Đinh Khoa về các hình vẽ từ bộ sách “Giải phẫu người” hai tập mà GS.TSKH đã biên soạn, tiện cho việc theo dõi của sinh viên.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN