Thực Hành Tin Học Và Ứng Dụng Trong Y Sinh học – Bộ Y Tế

by Hồng Ngân

Chủ biên: TS. Hoàng Minh Hằng

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2010 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Toán – Tin – NCKH

Ngày nay, Công nghệ thông tin là một trong những ngành có tốc độ phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi. Có thể nói, không một ngành nghề, lĩnh vực nào lại không có ứng dụng của Công nghệ thông tin, và Y – sinh học cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Thực hành Tin học và ứng dụng trong Y – sinh học được soạn ở đây dựa theo cuốn “Tin học và ứng dụng y sinh học – NXB Giáo dục Việt Nam, 2008” của chương trình Đại học, có mở rộng và nâng cao. Ngoài mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, về các phần mềm xử lý thống kê, cuốn sách đưa ra một số bài thực hành gần gũi và thiết thực về ứng dụng Công nghệ thông tin trong Y – sinh học.

Phần thực hành bao gồm ba phần: Microsoft Word, Microsoft Excel và Epi-Info. Microsoft Word giúp cho sinh viên dễ dàng làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản, có khả năng soạn thảo hoàn chỉnh một văn bản như báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp, v.v…. Microsoft Excel giúp xử lý số liệu bằng các hàm, các công cụ có sẵn, tổng hợp phân tích dữ liệu dưới nhiều hình thức khác nhau khá trực quan, linh hoạt và hiệu quả. Các bài thực hành Epi-Info giúp cho sinh viên thực hành phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu của Y – sinh học.

Ứng dụng Công nghệ thông tin vào Y – sinh học là việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, để đạt được mục đích đó một cách hiệu quả cần phải rất linh hoạt, chủ động và sáng tạo. Dẫu vậy, khi viết tài liệu này chúng tôi mong muốn giúp sinh viên dễ dàng làm quen, thực hành các kiến thức cơ bản của tin học ứng dụng trong Y – sinh học.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN