Thực Hành Đọc Điện Tim

by Lê Vy

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: ECG

 

Cuốn sách Thực hành đọc điện tìm này sẽ mang đến những thông tin ngắn gọn, súc tích có tính chất thực hành về cách đọc điện tim 12 chuyến đạo trong thực tế lâm sàng hàng ngày của bạn. Cuốn sách được thiết kế nhỏ, gọn để cỏ thể bỏ vào tủi áo blouse. Chúng tôi viết cuốn sách dưới hình thức tra cứu để các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Khi bạn khỏ nhớ cách đọc bloc nhánh hay phì đại tâm thất, hãy mở phần mục lục và chọn chương thích hợp đê tra cứu. Vì việc ghi nhớ toàn bộ các đặc điếm của điện tim 12 chuyến đạo có thể quá sức đối với bạn, nhất là khỉ bạn mới nghiên cứu vấn đề này.

Cuốn sách được chia thành các chương, giúp bạn có thể phân tích điện tim 12 chuyển đạo một cách có hệ thống. Với các điểm cốt yếu được nhấn mạnh, chúng tôi sẽ giúp bạn có những kiến thức cơ bản về phì đại các buồng tim, bệnh động mạch vành và một số rối loạn nhịp tim thường gặp. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ hữu ích cho công việc hằng ngày của các bạn. Chúc các bạn thành công!

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN