Thực Hành Cộng Đồng – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Sách Thực hành cộng đồng được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 phần:
– Phần 1: Làm quen cộng đồng và giáo dục sức khỏe
– Phần 2: Chẩn đoán cộng đồng
– Phần 3: Một số chủ đề sức khỏe phổ biến tại cộng đồng
– Phần 4: Phụ lục

UPDATING

EBOOK LIÊN QUAN