Sức Khỏe Sinh Sản (CNYTCC) – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Sức Khỏe Sinh Sản (CNYTCC) – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Sách Sức khoẻ sinh sản được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sỏ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả TS. Bùi Thị Thu Hà (chủ biên), TS. Vương Tiến Hoà, ThS. Trần Đức Thuận, ThS. Lê Minh Thi, TS. Lê Cự Linh biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Sức khoẻ sinh sản đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành đào tạo Cử nhân Y tế công cộng của Bộ Y tế thẩm định năm 2008. Bộ Y tế quyêt định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN