Sổ Tay Y Học Cổ Truyền – ĐH Y Hà Nội

by Tuyết Minh
Sổ Tay Y Học Cổ Truyền – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Căn cứ mục đích và yêu cầu đào tạo của Bộ Y Tế, chúng tôi biên soạn tập tài liệu y học cổ truyền với mục đích giúp cho các sinh viên y khoa có tài liệu tham khảo và học tập về y học dân tộc cổ truyền theo chương trình cải cách.

Nội dung tài liệu gồm 5 phần:
Phần I: Tình hình y học cổ truyền; chủ trương kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc và những biện pháp tiến hành để xây dựng nền y học Việt Nam của Đảng và Nhà nước.
Phần II: Khái niệm về lý luận y học cổ truyền.
Phần III: Các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc: châm cứu, xoa bóp và một số cách châm khác
Phần IV: Thuốc nam và một số bài thuốc nam thường dùng
Phần V: Áp dụng châm cứu và thuốc nam để chữa một số chứng bệnh hay gặp

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN