Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch – ĐH Y Tế Công Cộng

by Tuyết Minh
Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch – ĐH Y Tế Công Cộng

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Với tinh thần góp phần kiến tạo cho người cán bộ y tế phương pháp làm việc khoa học, tư duy phân tích tổng hợp trên cơ sở hiểu biết các yếu tố chi phối sức khỏe con người, quy luật tác động của các yếu tố gây bệnh, quy luật phát sinh phát trìến của bệnh, giúp học viên tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành, phục vụ thiêt thực công tác sau khi ra trường.

Với mong muốn như vậy, cuốn sách: “Sinh lý bệnh – Miễn dịch” tái bản có sửa chữa lần này bao gồm một số bài cơ bản của Miễn dịch học và Sinh lý bệnh:

• Phần MDH khái niệm về đáp ứng miễn dịch của cơ thể, đáp ứng miễn dịch tự nhiên (miền dịch không đặc hiệu), đáp ứng miễn dịch thu được (miễn dịch đặc hiệu: miễn dịch thể dịch, miễn dịch qua trung gian tế bào), một số bệnh lý miễn dịch thường gặp trong cộng đồng (bệnh lý quá mẫn và suy giảm miễn dịch), ứng dụng MDH trong tiêm chủng phòng bệnh, phát hiện sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội.

• Phần SLB: sinh lý bệnh đại cương: khái niệm bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Một số quá trình bệnh lý điển hình: viêm, sốt…Một số bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng: tiêu hóa, gan mật, hô hấp, tiết niệu…

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN