Phòng Và Chữa Các Bệnh Đau Đầu

by Thảo Vi

Chủ biên: PGS. Vũ Quang Bích

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2008 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: 11. Y HỌC THƯỜNG THỨC, Nội Thần Kinh

Đau đầu là vấn đề lớn, phức tạp. Tuy nhiên những công trình nghiên cứu nhiều mặt về vấn đề này đã làm sáng tỏ một phần cơ chế, hình thái, chức năng, đã biết khá rõ về các thụ cảm thể, về các đường dẫn truyền, các trung khu tiếp nhận đau, cũng như các cơ chế trong đau trung ương. Các cơ sở khoa học này đã giúp nhiều cho việc chẩn đoán và tìm các biện pháp điều trị đau đầu ngày càng có hiệu quả hơn.

Cuốn sách này ra đời nhằm giới thiệu những hiểu biết hiện nay về đau đầu, với hy vọng giúp các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa thần kinh, tâm thần và các chuyên khoa khác liên quan, cũng như người bệnh trong việc tìm hiểu, nghiên cứu dự phòng và điều trị trong thực hành hàng ngày. Ngoài ra còn một số vấn đề có liên quan đến đau đầu cũng được đề cập đến trong nội dung của sách.

Phạm vi vấn đề đau đầu rất rộng, lại liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau nên chắc chắn những nội dung trình bày ở đây không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của từng chuyên khoa và không thể tránh khỏi thiếu sót.

TẢI VỀ

 

EBOOK LIÊN QUAN