Phần mềm cùng giải MCQ Tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ – CTUMP

by Admin
 • THÔNG TIN PHÂN MỀM

Phần mềm MCQ CTUMP 2020 – Chỉ dành cho Sinh viên CTUMP, bao gồm ngân hàng MCQ các ngành sau:
– MCQ kiến thức chuyên ngành tổng hợp – YHDP 39
– MCQ kiến thức chuyên ngành tổng hợp – YHCT 39
– MCQ kiến thức chuyên ngành tổng hợp – Y 39
– MCQ kiến thức chuyên ngành tổng hợp – Dược 40
*Login bằng tài khoản sinh viên (giống tài khoản trang htql và tài khoản chấm điểm rèn luyện, chỉ những sinh viên khóa cuối mới thấy được các câu hỏi MCQ).

 • TẢI VỀ PHẦN MỀM MCQ
  – File cài đặt: MCQ_CTUMP_TN_2020_setup (Pass giải nén: 123456)
 • YÊU CẦU HỆ THỐNG
  – Phần mềm chỉ sử dụng được trên máy tính PC / Laptop (Không sử dụng được trên điện thoại)
  – Máy tính PC/Laptop chạy hệ điều hành Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 10
  – Máy đã có cài thư viện dotNET 4.0
 • THƯ VIỆN DOT NET 4.0 (CHỈ CẦN CÀI KHI MÁY CHƯA CÀI DOT NET)
  – Link tải dotNET 4.0: Dot NET 4.0 Install
  – Nếu cài dotNET 4.0 bị lỗi, tải file này về: Fix Dot NET 4.0 (right click >> run as administrator >> cài lại dotNET 4.0)

EBOOK LIÊN QUAN