Phác Đồ Điều Trị Và Quy Trình Một Số Kỹ Thuật Trong Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi

by Thảo Vi
Phác Đồ Điều Trị Và Quy Trình Một Số Kỹ Thuật Trong Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi

Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Thành

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2015 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Hô Hấp

Xuất phát từ yêu cầu chuẩn hóa thực hành chăm sóc y tế trong chuyên ngành bệnh phổi cuốn “Phác đồ điều trị và quy trình một số kỹ thuật trong thực hành nội khoa bệnh phổi” được biên soạn lần đầu năm 2003 và sau đó được chỉnh lý biên tập lại mỗi hai năm. Đến năm 2011, tài liệu này đã xuất bản qua Nhà xuất bản Y học. Qua nhiều năm sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cho nhân viên y tế và học sinh y thực tập, tài liệu đã tỏ ra rất hữu dụng. Các tác giả cũng đã nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều đồng nghiệp về nội dung và hình thức của tài liệu.

Lần tái bản này, chúng tôi biên soạn lại, bổ sung một số nội dung trên tinh thần cập nhật, chuẩn hóa và thiết thực. Những nội dung mà tập tài liệu này đề cập tới là những nội dung cơ bản hàng ngày của một đơn vị chuyên khoa bệnh phổi. Bạn đọc cũng có thể tìm thấy ở đây những hướng dẫn thực hành trong chăm sóc bệnh nhân bệnh phổi ở môi trường làm việc đa khoa.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN