Nội Khoa Cơ Sở (Tập 1) – Học Viện Quân Y

by Thảo Vi
Nội Khoa Cơ Sở (Tập 1) – Học Viện Quân Y

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Phú Kháng

NXB: Học Viện Quân Y, NXB QĐND

Năm xuất bản: 2004 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Tổng Quát, Triệu Chứng Học Nội

Giới thiệu

Sách “Nội khoa cơ sở” do tập thể giáo viên của 6 bộ môn nội-Học viện Quân y tham gia viết và đã được các bộ môn thông qua. Đây là giáo trình giảng dạy bậc đại học, thể hiện những kiến thức cơ bản và cập nhật về triệu chứng, hội chứng lâm sàng.

Nội dung được trình bày trong 9 chương, chia làm 2 tập:
Tập 1 (5 chương): Triệu chứng học đại cương Tim-Thận-Khớp-Nội tiết-Chuyển hoá.
Tập 2 (4 chương): Triệu chứng học cơ quan hô hấp, tiêu hoá, máu và cơ quan tạo máu, thần kinh.

Trong mỗi chương được trình bày về: phương pháp khám bệnh, triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, các phương pháp xét nghiệm và một số hội chứng thường gặp trong lâm sàng nội khoa.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN