Những Vấn Đề Hóa Dược Ứng Dụng

by Tuyết Minh
Những Vấn Đề Hóa Dược Ứng Dụng

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Hóa dược là một lĩnh vực quan trọng trong công nghiệp hoá chất, gắn liền với nhu cầu cuộc sống của hàng triệu người. Hoá dược cũng được quan tủm thường xuyên trong những cônẹ trình nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện Hoá học công nghiệp, một cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ hoá học trong công nghiệp hoá chất. Trong 50 năm tổn tại và phát triển của mình, cùng với việc quan tâm nghiên cứu ứng dụng theo yêu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau của công nghiệp và đời sống, Viện đã có những nghiên cứu về công nghệ hoá dược nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh ngày càng cấp bách của nhân dân ta. Tuy nhiên, những nỗ lực nghiên cứu tập trung và mạnh mẽ hơn về hoá dược dã được bắt đầu từ năm 1986, khi tại Viện, một đơn vị thuộc chuyên ngành Hóa dược chính thức được xây dựng với tư cách là một tổ chức khoa học công nghệ đầu tiên và duy nhất chuyên về hoá dược trong công nghiệp hoá chất.

UPDATING

EBOOK LIÊN QUAN