Nhãn Khoa Cận Lâm Sàng – ĐH Y Dược TPHCM

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Cùng với sự phát triến như vũ bão của khoa học kỹ thuật, các phương tiện khám chức năng và hình ảnh trong nhãn khoa cũng có những tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên việc sử dụng các phương tiện này cũng như diễn giải kết quả ghi nhận được một cách đúng đắn thực sự không đơn giản. Nhằm đáp ứng yêu cầu trên Bộ môn Mắt biên soạn quyển “Nhãn khoa cận lâm sàng”. Các tác giả đã cố gắng trình bày một cách ngắn gọn nhất các nguyên lý vận hành và cách đọc kết quả trong lâm sàng.

Bộ môn Mắt rất cám ơn PGS.TS. Lê Minh Thông đã đóng góp nhiều công sức trong việc hoàn thành quyển sách này với tư cách chủ biên và các tác giả cộng tác khác.

Đây là quyển sách liên quan nhiều đến khoa học cơ bản hiện đại, nhiêu thuật ngữ mới chưa thống nhất trong cả nước nên không thể tránh khỏi sai sót, rất mong độc giả rộng lòng thông cảm và bổ sung góp ý để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN