Nghiên Cứu Thuốc Từ Thảo Dược – Viện Dược Liệu

by Tuyết Minh
Nghiên Cứu Thuốc Từ Thảo Dược – Viện Dược Liệu

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Để hỗ trợ cho việc giảng dạy và thực tập, Viện Dược Liệu thấy cần phải biên soạn bộ giáo trình sau đại học “Nghiên Cứu Thuốc Từ Thảo Dược” nhằm đào tạo cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh về 2 mảng kiến thức:
1. Điều tra, bảo tồn nguồn dược liệu thiên nhiên ở Việt Nam
2. Các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc bào chế từ cây thuốc.

Nội dung tập giáo trình này gồm 5 phần sau:
– Phần I: Điều tra và bảo tồn nguồn dược liệu thiên nhiên ở VN.
– Phần II: Kỹ thuật trồng trọt, chăm bón, tạo giống và thu hoạch cây thuốc.
– Phần III: Chiết xuất dược liệu.
– Phần IV: Các nhóm hợp chất thiên nhiên chính trong dược liệu.
– Phần V: Các phương pháp hóa lý ứng dụng trong phân tích, kiểm nghiệm dược liệu.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN