Nang Và U Lành Tính Vùng Miệng – Hàm Mặt

by Tuyết Minh
Nang Và U Lành Tính Vùng Miệng – Hàm Mặt

Chủ biên: GS. TS. Trần Văn Trường

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2002 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt, Ung Thư

Ngành Răng hàm mặt là một chuyên ngành lớn của Bộ Y Tế phục vụ cho trên 90% dân số bị các bệnh về răng miệng, trong đó có những bệnh lý về miệng, hàm mặt như các bệnh về u lành tính, u ác tính, các loại nang vùng- miệng, hàm mặt, các bệnh về tuyến nước bọt, về xương hàm …

Trong nhiều năm qua do nhu cầu về đào tạo Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt bậc đại học, trên đại học rất lớn, vì nước ta còn thiếu rất nhiều Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt so với dân số hiện có, đặc biệt là ở tuyến Tỉnh, Huyện, miền núi. Sách giáo khoa, sách chuyên khảo, chuyên đề về răng hàm mặt rất hiếm . Trên 20 năm nay chưa có sách và giáo trình , chuyên khảo.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN