Mạch Học Tổng Hợp

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều nước đã nghiên cứu và sử dụng một số máy để chẩn đoán mạch. Với đà phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, rất có thể trong tương lai, việc sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để thay thế đôi bàn tay của thầy thuốc torng việc xem mạch. Tuy nhiên, vẫn cần đến sự khéo léo, tinh tế của bàn tay thầy thuốc trong việc xem mạch. Vì vậy, tác giả giới thiệu một cách tổng quan về những thiết bị hiện đại dùng trong việc hỗ trợ ghi nhận mạch. Các chuyên gia về máy tính nhận xét rằng, khi chúng ta mua một máy tính, ra khỏi cửa, có thể máy của chúng ta đã bị lỗi thời rồi. Các thiết bị tác giả giới thiệu bây giờ, có thể chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành tụt hậu, nhưng hy vọng sẽ phần nào đem đến cho người đọc một vài nét chấm phá về việc ứng dụng các thiết bị mới trong việc ghi nhận hình sóng mạch.

Vì vậy, trong tinh thần nghiên cứu, học hỏi, tác giả cố gắng tổng hợp lại các sách mạch xưa và nay, sắp xếp lại thành hệ thống trong từng vấn đề chuyên sâu về mạch

Nội dung của từng mạch được triển khai dưới 9 tiêu đề:

– Đại cương
– Mạch tượng
– Nguyên nhân phát sinh mạch
– Mạch chủ bệnh
– Mạch chủ kiêm mạch bệnh
– Mạch và trị liệu
– Các lời bàn về mạch
– Các y án liên quan đến mạch
– Sự liên hệ

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN