Luyện Tập Phục Hồi Chức Năng Sau Tai Biến Mạch Máu Não

by Tuyết Minh
Luyện Tập Phục Hồi Chức Năng Sau Tai Biến Mạch Máu Não

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Tài liệu nhỏ này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học về PHCN liệt nửa người do TBMMN của khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng bệnh viện TWQĐ 108, nhằm mục đích hướng dẫn cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân một số hiểu biết và kỹ thuật cơ bản về chăm sóc và PHCN vận động sau TBMMN tại nhà với hy vọng góp phần cải thiện cuộc sống của bệnh nhân. Chắc chắn chưa thể đáp ứng được các yêu cầu của bệnh nhân và mong muốn của gia đình bệnh nhân, rất mong được bạn đọc góp ý kiến. Tài liệu có sử dụng một số hình vẽ của bác sĩ Trần Văn Chương.

Nội dung bao gồm:

I. Đại cương về TBMMN.
II. Một số điều cần chú ý về chăm sóc bệnh nhân tại nhà.
III. Phục hồi chức năng vận dộng tại nhà.
IV. Theo dõi đánh giá giản đơn về PHCN vận động.
V. Một số hình minh họa kỹ thuật PHCN vận động.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN