Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – Bộ Y Tế

by Lê Vy

Chủ biên: TS. BS. Phạm Hùng Vân

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Xét Nghiệm

 

Sách kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Nãm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng là tài liệu dạy học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Tài liệu được biên soạn gồm 21 bài, mỗi bài có mục tiêu học tập và các nội dung thiết yếu. Trong đó, nội dung thể hiện được các yêu cầu: kiến thức cơ bản, chính xác khoa học cập nhật được tiến bộ khoa học hiện tại và thực tiễn Việt Nam. Sách dùng để đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ y tế quan tâm đến công tác xét nghiệm.

Sách do TS.BS. Phạm Hùng Vân và các giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM tham gia biên soạn.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN