Kỹ Thuật Sản Xuất Dược Phẩm – Tập 2 – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Kỹ Thuật Sản Xuất Dược Phẩm – Tập 2 – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Quyển “KỸ THUẬT SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM – Tập 2” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Quyển sách được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành dược.

Quyển “KỸ THUẬT SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM – Tập 2” trình bày những kiến thức về kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp.

Nội dung quyển sách gồm 2 phần được chia thành 13 chương:
+ Phần 1 – tổng quan về công nghệ sinh học: giới thiệu về công nghệ sinh học, kỹ thuật lên men, kỹ thuật sản xuất enzym, sản xuất protein đơn bào,….
+ Phần 2 – công nghệ sản xuất kháng sinh: đại cương về kháng sinh, sản xuất kháng sinh nhóm tetracyclin, sản xuất kháng sinh chống ung thư, sản xuất một số kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn….

Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, phần mục tiêu được đưa lên đầu bài. Các hình vẽ, biểu bảng được chú thích cụ thể. Kết thúc bài có hệ thống các câu hỏi tự lượng giá giúp các bạn sinh viên vận dụng và nắm chắc lý thuyết.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN