Khuyến Cáo Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp 2015

by Thảo Vi
Khuyến Cáo Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp 2015

Chủ biên: PGS. TS. Huỳnh Văn Minh

NXB: Hội Tim Mạch Học Việt Nam

Năm xuất bản: 2015 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Tim Mạch

 

Đây là guideline chính thức của Hội Tim Mạch Việt Nam khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp năm 2015.

Nội dung gồm:
– Phân mở đầu: phân nhóm khuyến cáo, định nghĩa và phân độ tăng huyết áp
– Chẩn đoán tăng huyết áp
– Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp
– Xác định ngưỡng, địch điều trị và thái độ xử trí tăng huyết áp
– Dự phòng tăng huyết áp…

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN