Hướng Dẫn Thực Hành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Môi Trường Bệnh Viện

by Tuyết Minh
Hướng Dẫn Thực Hành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Môi Trường Bệnh Viện

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện” đã được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định do Bộ Y tế thành lập tại Quyết định số 4443/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh” xin gửi tới các bệnh viện trong phạm vi Dự án GIZ và bạn đọc Tài liệu “Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện” để các bệnh viện tham khảo trong công tác KSNKBV.

Tài liệu này tập chung vào các chủ đề (1) Thực hành tại trung tâm khử khuẩn – tiệt khuẩn; (2) Thực hành vệ sinh môi trường; (3) Thực hành xử lý chất thải y tế; và (4) Thực hành tiêm an toàn.

Tài liệu được chia thành 3 phần:
Phần 1: Các hướng dẫn thực hành hiệu quả trong khử khuẩn – tiệt khuẩn, cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế.
Phần 2: Quy tắc, quy trình và bảng kiểm kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện.
Phần 3: Các phụ lục.

UPDATING

EBOOK LIÊN QUAN