Hóa Lý Dược (DSĐH) – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Hóa Lý Dược (DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Hóa lý là tên gọi tắt của môn học hóa học vật lý, là một trong những ngành cơ bản của hóa học hiện đại, chiếm vị trí trung gian giữa hóa học và vật lý.
Nội dung giảng dạy cùng thời lượng của môn Hóa lý căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu đào tạo của chương trình đào tạo Dược sĩ đại học hệ chính quy.

Sách Hóa lý Dược được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được tập thể các giảng viên giàu kinh nghiệm về giảng dạy và thực tế lâm sàng của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các kiến thức y dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Giáo trình này có 7 chương, gồm 13 bài lý thuyết, ứng với 3 đơn vị học trình, dành cho sinh viên đại học dược trong giai đoạn hai. Cấu trúc của từng bài gồm: mục tiêu, nội dung và câu hỏi lượng giá cho sinh viên tự kiểm tra.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN