Giáo Trình SĐH Tim Mạch Học – ĐHYD Huế

by Thảo Vi
Giáo Trình SĐH Tim Mạch Học – ĐHYD Huế

Chủ biên: GS. TS. Huỳnh Văn Minh

NXB: ĐH Y Dược Huế, NXB Đại Học Huế

Năm xuất bản: 2014 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Tim Mạch

Đào tạo Sau đại học là một trong những thế mạnh của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Nhiều chuyên ngành đã được hình thành và phát triển song song với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Bộ môn Nội là một trong những bộ môn lớn và mạnh của Trường đã cỏ nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác giảng dạy và đào tạo Sau đại học.

Đáp ứng yêu cầu của Nhà trường về việc tăng cường phát triển tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy cho các đối tượng, phân môn Tim mạch của Bộ môn Nội đã mạnh dạn tập hợp các bài giảng đã có để ấn hành Giáo trình Tim mạch học.

Trong lần tái bản này, tiếp thu ý kiến phản hồi từ quý bạn đọc cũng như đáp ứng kịp thời những yêu cầu tiếp cận phân môn Tim mạch học trong tình hình mới, các tác giả đã bổ sung, cập nhật thêm nhiều kiến thức và hình ảnh mới có giá trị thực tiễn cao.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN