Giáo Trình Phục Hồi Chức Năng – Vật Lý Trị Liệu (THCN)

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Giáo trình Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu do tập thể giáo viên bộ môn Điều dưỡng Ngoại khoa biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương trình giáo dục ngành Điều duỡng. Giáo trình Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu có cập nhật những thông tin, kiến thức mới vế lĩnh vực Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu, có đổi mới phương pháp biên soạn tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thế áp dụng các phương pháp dạy – học hiệu quả.

Giáo trình Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu bao gồm các bài học, mồi bài học có 3 phần: mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá- đáp án. Giáo trình Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu là tài liệu chính thức được sử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN