Giáo Trình Bệnh Học Ngoại Khoa Lồng Ngực – Tim Mạch – Tuyến Giáp

by Tuyết Minh
Giáo Trình Bệnh Học Ngoại Khoa Lồng Ngực – Tim Mạch – Tuyến Giáp

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Tập giáo trình Bệnh học ngoại khoa dành cho đối tượng đại học y của Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực – Học viện Quân y được xuất bản lần đầu tiên năm 1989. Đến nay tập Giáo trình đó đã có nhiều điểm không đảm bảo cập nhật được với kiến thức y học hiện đại cũng như không còn phù hợp với chương trình đào tạo mới của Học viện Quân y. Đó chính là lý do để chúng tôi biên soạn và xuất bản tập giáo trình Bệnh học ngoại khoa lồng ngực, tim mạch, tuyến giáp này.

Mục tiêu chính của tập giáo trình này là cung cấp các kiến thức cơ bản về bệnh học ngoại khoa của những bệnh chính trong chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực-tim mạch-tuyến giáp cho đối tượng học viên đại học y. Trên cơ sở đó tập giáo trình sẽ là một tài liệu học tập cần thiết cho học viên đại học y, đồng thời có thể là tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác điều trị, giảng dạy và nghiên cứu của các nhân viên y tế nói chung.

Tập giáo trình được cấu trúc thành 6 phần và 26 chương tương ứng với các bệnh lý chính của: phổi và màng phổi, trung thất và cơ hoành, tim, mạch
máu, tuyến giáp, tuyến vú. Nội dung của các bài đảm bảo được tính cập nhật các kiến thức y học hiện đại và khối lượng kiến thức đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo đại học y hiện nay của Học viện Quân y.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN