Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng

by Tuyết Minh
Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Tai, mũi, xoang, họng, thanh quản là những hốc tự nhiên ở sâu và kín trong cơ thể, đảm bảo những chức năng của giác quan tinh tế như: nghe, thăng bằng, phát âm, đặc biệt là chức năng hô hấp đảm nhiệm vai trò quan trọng của cơ thể.Vì thế mà khi các giác quan này bị bệnh nó có ảnh hưởng không nhỏ tới các cơ quan, bộ phận trong toàn bộ cơ thể. Đó là một mối liên quan mật thiết bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Nội dung cuốn “Giản Yếu – Bệnh Học Tai Mũi Họng” gồm những phần sau:
Phần I. Tai xương chũm.
Phần II. Mũi xoang.
Phần III. Họng – Thanh – Khí – Thực quản.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN