Giải Phẫu X-Quang – Bộ Y Tế

by Lê Vy
Giải Phẫu X-Quang – Bộ Y Tế

Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2007 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: X Quang

 

Sách Giải Phẫu X Quang được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn dựa trên phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Giải Phẫu X Quang đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kình nghiệm và tâm huyết của Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Sách Giải Phẫu X Quang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân kỹ thuật y học của Bộ Y Tế thẩm định năm 2006.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN