Giải Phẫu Người – Tập 3: Hệ Thần Kinh & Hệ Nội Tiết – Bộ Y Tế

by Lê Vy
Giải Phẫu Người – Tập 3: Hệ Thần Kinh & Hệ Nội Tiết – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Minh

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2012 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Giải Phẫu Học

 

Sách Giải phẫu Người được biên soạn chủ yếu cho các trường Đại học Y Việt Nam, nhằm sử dụng lâu dài theo mọi thay đổi chương trình, và phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.

Giải phẫu được trình bày theo quan điểm kết hợp cả hai mục tiêu:
– Giải phẫu mô tả và hệ thống những cấu trúc giải phẫu cơ bản theo từng phần lớn của cơ thể, cần thiết cho các sinh viên Y năm đầu và cả các sinh viên điều dưỡng hoặc ngoài Y.
– Giải phẫu định khu theo từng vùng nhỏ với những chi tiết liên quan sâu, phục vụ riêng cho các đối tượng Đại học Y, để thực hành phẫu tích và áp dụng ngoại khoa.

Sách cũng nhằm phục vụ cho cả các đối tượng sau đại học, các bác sĩ chuyên khoa khác nhau, các nghiên cứu sinh, và các giảng viên giảng dạy giải phẫu; nên có những phần tham khảo sâu hơn và những chú thích về thuật ngữ giải phẫu quốc tế mới. Người giảng và người học tuỳ theo yêu cầu, mà chọn lọc.

Sách được biên soạn theo 3 tập: Tập III là Hệ thần kinh – Hệ nội tiết. (Trong cuốn sách này, phần lớn các dây thần kinh ngoại biên đã được mô tả ở tập I và tập II cùng các phần khác của cơ thể, nên tập III chỉ còn lại chủ yếu là “Hệ TK trung ương và các dây thần kinh sọ”).

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN