English In Medicine – For Medical Specialists – UMP HCMC

by Hồng Ngân
English In Medicine – For Medical Specialists – UMP HCMC

Chủ biên: BM Ngoại Ngữ – ĐH Y Dược TPHCM

NXB: ĐH Y Dược TPHCM

Năm xuất bản: 2015 – Ngôn ngữ: English

Chuyên ngành: Medical Terminology, Tiếng Anh Y Khoa

Đây là giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa của Bộ Môn Ngoại Ngữ – ĐH Y Dược TPHCM biên soạn dùng để giảng dạy cho sinh viên y khoa hệ đại học. Nội dung cuốn sách nói về giải phẫu và sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể, qua đó các bạn có thể học được các thuật ngữ y khoa một cách cơ bản nhất.

Cuốn sách này dành cho những bạn nào mới bắt đầu làm quen với tiếng anh y khoa. Xin trân trọng giới thiệu.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN