Dược Động Học – Những Kiến Thức Cơ Bản – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Dược Động Học – Những Kiến Thức Cơ Bản – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Quyển “DƯỢC ĐỘNG HỌC – NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN” được biên soạn dùng làm tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành dược và là tài liệu tham khảo đắc lực dành cho các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực dược.

Nội dung quyển “DƯỢC ĐỘNG HỌC – NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN” trình  bày những kiến thức cơ bản để sử dụng thuốc theo cá thể, các tác động của cơ thể đến các quá trình hấp thu phân bố – chuyển hóa thải trừ thuốc.

Nội dung quyển sách gồm 7 chương được chia thành 2 phần chính:

  • Dược động học cơ bản: trình bày những kiến thức cơ bản về hấp thu – phân bố – chuyển hóa – thải trừ thuốc khi nghiên cứu trên cá thể bình thường khỏe mạnh.
  • Dược động học lâm sàng: trình bày những kiến thức liên quan đến sự thay đổi quá trình dược động học khi áp dụng thuốc trên bệnh nhân.

DOWNLOAD

 

EBOOK LIÊN QUAN