Dược Côn Trùng Trong Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Và Y Học Hiện Đại

by Tuyết Minh
Dược Côn Trùng Trong Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Và Y Học Hiện Đại

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Gần đây vai trò của côn trùng trong y học cổ truyền đã được nói đến nhiều và đã có Hội thảo khoa học chuyên đề. Nhưng cách đây 2.000 năm trong “Thần nông bản thảo” đã xuất hiện những vị thuốc côn trùng. Các tài liệu sau đây và trong “Bản thảo cương mục”, trong “Nam dược thần hiệu” cũng không thiếu các đơn thuốc có sử dụng côn trùng.

Ở nước ta hiện nay có khoảng 46 loài được dùng phổ biến làm thuốc để chữa bệnh và bố dưỡng. Tuy vậy việc sử dụng côn trùng trong y học cổ truyền để làm thuốc chữa bệnh vẫn chủ yếu là còn theo kinh nghiệm dân gian và thói quen, chứ chưa có nghiên cứu khoa học bài bản.

Song vì số lượng côn trùng là gần 1 triệu loài, trong đó chỉ khoảng 10% là côn trùng có hại nên số loài có ích cho y học cổ truyền là không nhỏ. Vì vậy chúng tôi viết quyển sách Dược côn trùng này nhằm giói thiệu các bài thuốc dân gian mà cha ông ta đã sử dụng côn trùng vào điều trị một số bệnh. Quyển sách này gợi ý cần phải đi sâu nghiên cứu tiếp tục một cách có khoa học các bài thuốc đó làm sáng tỏ những kiến thức kinh nghiệm dân gian trước đây của cha ông ta và nhằm kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại của nước nhà trong điều trị bệnh tật.

UPDATING

EBOOK LIÊN QUAN