Dinh Dưỡng Cộng Đồng Và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Dinh Dưỡng Cộng Đồng Và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Sách Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường Đại học Y tế Công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn (Chủ biên) và các cộng sự biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân Y tế công cộng của Bộ Y tế thẩm định năm 2008. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

 

EBOOK LIÊN QUAN