Dị Ứng Miễn Dịch Lâm Sàng – Bộ Y Tế

by Admin

Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các Nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006, là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006 – 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Chủ biên: GS. TSKH. Nguyễn Năng An

NXB: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2007 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Dị Ứng – Miễn Dịch

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN