ĐÀO TẠO LÂM SÀNG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP NẶNG (SARI) COVID-19

by Admin

ĐÀO TẠO LÂM SÀNG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP NẶNG (SARI) COVID-19

Dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh

Đào tạo lâm sàng về Nhiễm trùng hô hấp cấp nặng, 2020.

WHO không chịu trách nhiêm về nội dung và tính chính xác của bản dịch.

Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ là bản chính thức.

EBOOK LIÊN QUAN