Chiến Lược Toàn Cầu Về Quản Lý Và Dự Phòng Hen (GINA 2016)

by Thảo Vi
Chiến Lược Toàn Cầu Về Quản Lý Và Dự Phòng Hen (GINA 2016)

Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan

NXB: Hội Hô Hấp Việt Nam, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2016 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Hô Hấp

Được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GINA, ban giám đốc GINA và Hội Hô hấp Việt Nam.

Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION Updated 2016

Ấn bản gốc tiếng Anh được xuất bản bởi Global Initiative for Asthma. Cuốn sách này được chuyển ngữ bởi các chuyên gia của Hội Hô hấp Việt Nam.

Chi tiết: http://hoihohapvietnam.org/chien-luoc-toan-cau-ve-quan-ly-va-du-phong-hen-cap-nhat-2016/

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN