Chiến Lược Toàn Cầu Về Chẩn Đoán, Quản Lý Và Dự Phòng COPD (GOLD 2016)

by Thảo Vi
Chiến Lược Toàn Cầu Về Chẩn Đoán, Quản Lý Và Dự Phòng COPD (GOLD 2016)

Chủ biên: GS. TS. Ngô Quý Châu

NXB: Hội Hô Hấp Việt Nam, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2016 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Hô Hấp

CẬP NHẬT 2016 được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GOLD, ban giám đốc GOLD và Hội Hô hấp Việt Nam.

Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE UPDATED 2016

Ấn bản gốc tiếng Anh được xuất bản bởi Global Initiative for Chronic Obstructive Lung disease. Cuốn sách này được chuyển ngữ bởi các chuyên gia của Hội Hô hấp Việt Nam.

Chi tiết: http://hoihohapvietnam.org/chien-luoc-toan-cau-ve-chan-doan-quan-ly-va-du-phong-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-cap-nhat-2016/

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN