Chăm Sóc Ngoại Khoa Tại Bệnh Viện Tuyến Huyện

by Tuyết Minh
Chăm Sóc Ngoại Khoa Tại Bệnh Viện Tuyến Huyện

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Chăm Sóc Ngoại Khoa Tại Bệnh Viện Tuyến Huyện là cuốn sách chuyên ngành hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng y tế trong chăm sóc ngoại khoa tại các bệnh viện tuyến huyện. Sách tập hợp những thông tin đã được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng, phù hợp cho áp dụng thực tiễn. Sách được trình bày khoa học với bố cục mạch lạc, rõ ràng tạo thuận lợi cho người đọc, giúp người đọc dễ nắm bắt thông tin và tiện tra cứu khi cần. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bác sỹ, nhân viên y tế và sinh viên y khoa trong nghiên cứu, áp dụng thực tiễn.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN