Cập nhật thông tin mới nhất về COVID-19 (Tháng 05/2020) – Bộ Y Tế

by Admin

Cập nhật thông tin mới nhất về COVID-19 (Tháng 05/2020) – Bộ Y Tế 

  • Hiểu được tầm quan trọng đối với kiến thức liên tục được cập nhật về vi rút COVID-19
  • Biết cách tìm kiếm thông tin cập nhật nhất trong nước và trên thế giới về phác đồ điều trị, kiến thức và thông tin cập nhật nhất về COVID-19
  • Hiểu cách áp dụng những phác đồ điều trị, kiến thức và thông tin về COVID-19
  • COVID-19 gây ra do loại vi rút mới có tên gọi SARS-CoV-2, mới được phát hiện trong tháng 12/2019
  • Vì cộng đồng y tế liên tục phát hiện thêm nhiều thông tin mới về loại vi rút và căn bệnh vi rút gây ra bao gồm các đường truyền bệnh, các triệu chứng lâm sàng, cách thức quản lý và điều trị do vậy kiến thức chúng ta biết về căn bệnh có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu, không còn được ứng dụng
  • Về mặt dịch tễ học của bệnh cũng thay đổi nhanh chóng khi bệnh lan truyền nhanh tại một số vùng trong khi lại phát triển chậm ở những nơi khác

TẢI VỀ PDF – Vietnamese

 

DOWNLOAD PDF – English

EBOOK LIÊN QUAN