Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

by Thảo Vi
Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2011 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Tim Mạch, Tim Mạch Can Thiệp

Giới thiệu

Cuốn chuyên khảo “Can thiệp động mạch vành qua da trong điểu trị nhổi máu cơ tim cấp: Phương pháp, kết quả nghiên cứu, hiêu quả và tiên lượng” là tài liệu tác giả đã đúc kết kinh nghiệm bản thân từ hơn một thập kỷ miệt mài trong cathlab, toong các đợt trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước, qua theo dõi người bệnh – đối tượng phục vụ, trọng tài và cũng là những người thầy trong thực tiễn của anh.

Tài liệu bao gồm những điểm cơ bản của giải phẫu và sinh lý động mạch vành, đại cương về nhồi máu cơ tím, chỉ định can thiệp động mạch vành qua da trong các tình huống lâm sàng khác nhau, kỹ thuật can thiệp, các phương tiện cần thiết cho thủ thuật này, cách theo dõi bệnh nhân và những xử trí cần thiết trong và sau thủ thuật.

Phần lớn nội dung của cuốn sách dành cho phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực can thiệp động mạch vành, các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả của thủ thuật: tuổi và giới; thủ thuật được tiến hành sớm hay muộn; tình trạng người bệnh khi đến bệnh viện; các bệnh khác đi kèm; kỹ thuật đã được thực hiện. Bên cạnh đó tác giả còn chia sẻ những suy nghĩ qua nhiều năm làm công tác chuyên khoa.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN