Các Thuốc Chống Dị Ứng – PGS. TSKH. Vũ Minh Thục

by Admin

Dị ứng là một rối loạn quá mẫn của hệ miễn dịch. Phản ứng dị ứng xảy ra để chống lại các chất vô hại trong môi trường được gọi là chất gây dị ứng, các phản ứng này xảy ra nhanh chóng và có thể dự đoán được.

Cuốn sách Các Thuốc Chống Dị Ứng giới thiệu đầy đủ về các loại thuốc chống dị ứng trong 6 chương:
Chương 1. Các thuốc Adrenergic
Chương 2. Theophylline
Chương 3. Các thuốc kháng Histamine
Chương 4. Glucocorticosteroid các cơ chế tác động của chúng và sự sử dụng trong các bệnh dị ứng
Chương 5. Cromolyn và Nedocromil
Chương 6. Các thuốc kháng Cholinergic

Chủ biên: PGS. TSKH. Vũ Minh Thục

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

TẢI VỀ MÁY

EBOOK LIÊN QUAN