Các Phương Pháp Phát Hiện, Chẩn Đoán Lao Phổi, Lao Kê, Lao Màng Não

by Tuyết Minh
Các Phương Pháp Phát Hiện, Chẩn Đoán Lao Phổi, Lao Kê, Lao Màng Não

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Khi xâm nhập cơ thể người, trực khuẩn lao có thể gây bệnh ở bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mà phổ biến nhất là ở phổi, các thể lao nặng nề nhất, tử vong cao nhất, gây nhiều biến chứng nguy hại nhất là lao kê, lao màng não. Cuốn sách này chỉ đề cập đến cách phát hiện và chẩn đoán 3 thể lao là lao phổi, lao kê, lao màng não. Các thể lao khác không đề cập đến trong cuốn sách này.

Sách gồm có 3 phần chính:
I. Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao phổi
II. Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao kê
III. Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao màng não

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN